Praegune praktika näitab, et tellija vead ehituses võivad olla väga kallid ja kulukad.

1.- Valmis objekti ostmine ilma ehituseksperdi eelneva hinnanguta.

Selle vea tagajärjeks on pikaajaline kirjavahetus müüjaga, kaotatud aeg, närvid ja kohtuvaidluse perspektiiv (õigusteenused on äärmiselt kallid).

Tulemusena on ikka vaja nõude õigusliku vormistamise jaoks ehitusekspertiisi (jällegi mitte tasuta).

2.- Objekti laiendamise projekteerimise või rekonstrueerimise algus ilma objekti seisundi esialgse hindamiseta ehituseksperdi poolt.

Seadus nõuab, et ehitusekspert teeks enne objekti projekteerimise alustamist järeldused objekti seisundi kohta.  See võimaldab tellijal formuleerida projekteerija jaoks projekteerimisülesande ja päästab tellijat projekti kuludest, mis täielikult või osaliselt «lähevad korvi».

3- Konstruktiivse projekteerimise alustamine ilma projekti arhitektuurse osa eelekspertiisi.

Projekteerimine on kallis protsess. Ehitusekspert kohustusliku arhitektuurse projekteerimise etapis võib takistada projekti tarbetute või mittevajalikke konstruktiivosade väljatöötamist. Samuti on tellijal võimalus oma soovid valmis objektil täielikult ellu viia.

4- Ehituse alustamine ilma ehitusloata.

  • Esiteks on uute objektide ehitamine ja olemasolevate ümberehitamine ilma loata keelatud.
  • Teiseks peatavad riigivõimud ehituse määramata ajaks.
  • Kolmandaks määratakse selle rikkumise eest trahv kuni 2400 eurot.
  • Neljandaks tuleb läbi viia rikkumisega teostatud ehituse tasulist ehitusekspertiisi.

5- Ehituse algus ilma tehnilise järelevalveta või kvalifitseerimata spetsialistide kaasamine ehitusse ja järelevalvesse.

  • Esiteks on uute objektide ehitamine ja olemasolevate ümberehitamine ilma tehnilise järelevalveta keelatud. 
  • Teiseks võivad selle nõude rikkumise tagajärjed olla tellija eelarve jaoks katastroofilised: ehituse peatamine halva töökvaliteedi tõttu, vajadus teha ehitusdefektide kõrvaldamiseks tööd, lisakulud ehitusmaterjalide, võimatus vormistada  «Kasutusluba», vajadus katta ehitajatega seotud võimalike majanduslike vaidluste õigusabi kulud, kanda majandusvaidlustes väidete põhjendamiseks ehitusauditite ja ekspertiiside kulud.
  • Kolmandaks peab tellija ehituse edasiseks jätkamiseks ikkagi kutsuma tehnilise järelevalve.