Milleks on vaja projekti ekspertiisi?

Mis tahes objekti ehitamise või rekonstrueerimise käigus sõltub edu suuresti sellest, kui asjatundlikult projekti dokumentatsioon koostatakse ja kui ratsionaalselt kulutatakse raha projekteerimisele. Projekteerimine on kallis ettevõtmine.

Mõnel juhul on ehituse teostamiseks vaja ainult arhitektuurilist lahendust. Näiteks «Ehitusloa» saamiseks.

Ehituse teostamisel nõuab seadus projekti konstruktiivse osa väljatöötamist.

Sageli (teadmatult) tellib klient kohe projekti konstruktiivse osa, mis on hiljem tarbetu või vajalik osaliselt.

Praktikas on eraldi konstruktiivne projekt vajalik ainult üksikute sõlmede ja detailide jaoks, kuna tehases toodetud konstruktsioonidega (kokkupandavad paneelkonstruktsioonid, sõrestikud, aknad, uksed, kütte tehnoloogilised seadmed, ventilatsioon, elektrivarustus) on kaasas tootja – tarnija projektlahendused, mis on seotud kohustusliku arhitektuurse projektiga.

Just selleks ongi vajalik projekti esmane ekspertiis, et veenduda «vajaliku ja piisava», tingimuses, projekti vastavuses kõigile normidele.

Projekti ekspertiis võimaldab tellijal säästa aega ja raha ning osaleda isiklikult kasutatud materjalide ja tehnoloogiate üle otsuste langetamisel.

Projekti esmane ekspertiis võimaldab tuvastada arhitektuuriprojekti jõudnud ekslikke otsuseid. Praktika näitab, et vead projektis pole haruldased.