Omanikujärelevalve on kogum tegevusi, mille viib läbi professionaalne spetsialist ja mille eesmärk on objekti kvaliteetne ehitamine vastavalt normatiivsetele ja projekteerimisnõuetele.

 • Ehituse ja paigaldustööde kvaliteedikontroll ehituse läbiviimise ajal;
 • Täitedokumentatsiooni kontroll;
 • Ehituse teostamise tagamine vastavalt normatiivsetele nõuetele ja projekteerimislahendustele;
 • Kvaliteetsete ja kõrgel tasemel ehitus- ja paigaldustööde tagamine.

Tuntud vanasõna – «ihne maksab kaks korda» – on ehituse jaoks eriti asjakohane. Ehkki paljud meist otsivad, alustades kas maja ehitamist või remonti, odavamaid töötajaid ja loodavad kogu südamest, et nende teadmistest piisab kindlasti kogu protsessi juhtimiseks. Vahepeal maksab «odav» tööjõud üsna kallilt ja ehitusprotsessi iseseisev kontrollimine muutub problemaatiliseks: teadmisi, kogemusi pole piisavalt, ilmub palju arusaamatuid nüansse.

Ehitusvaldkonnas töötavate töötajate kvalifikatsioon jätab tänapäeval palju soovida, mille tagajärjel võib teie ehitatud või renoveeritud objekt muutuda mitte ainult hinna kalliks, vaid ka eluohtlikuks.

Seetõttu on kõige õigem, ratsionaalsem ja Eesti ehitusalaste õigusaktidega ettenähtud lahendus kaasata professionaalseid ehitajaid ja insenere kontrollima teie objekti ehituse kvaliteeti.

Kaasates oma objektile tehnilise järelevalve, väldite tarbetuid probleeme, säästate närve ja rahalisi vahendeid ning suudate kiiresti ja töövõtja kulul ehitusdefektid ja ebakorrapärasused kõrvaldada

Kvalifitseeritud omanikujärelevalve spetsialist saab:

 1. Anda enne ehituse tehnilise järelevalve alustamist nõu nii ehitusprojekti kvaliteedi, projektis vastuvõetud tehniliste ja tehnoloogiliste lahenduste kui ka projektis kasutatud ehitusmaterjalide osas.
 2. Tagada ehitustööde vajalik kvaliteedikontroll;
 3. Kontrollida kasutatavate toodete, konstruktsioonide, materjalide ja paigaldusseadmete kvaliteeti;
 4. Tagada kõigi tööetappide, sealhulgas vahepealsete ja tehnoloogiliste, kvaliteetne vastuvõtmine;
 5. Tagada tellijale sõltumatut, objektiivset ja õigeaegset teavet selle kohta, mis ja kuidas ehitusplatsil toimub;
 6. Osutada ehitajatele jooksva dokumentatsiooni pädevat ettevalmistamist, vormistamist ja ajamist;
 7. Tagada kontroll tuvastatud rikkumiste, defektide ja kahjustuste kõrvaldamise üle;
 8. Tagada ehituse ajal Teie aja, närvide ja rahaliste ressursside säästmise;

Kui palju maksab omanikujärelevalve?

Omanikujärelevalve maksumus sõltub mitmest tegurist, näiteks: objekti asukoht, objekti mastaap, juhtimisala (osaline või täielik), objekti tehnilised omadused, algdokumentatsiooni kättesaadavus.