(KL) – loodava projektdokumentatsiooni kohustuslik osa, sisaldab hoone kandva konstruktiivi detailse läbitöötatuse, mis tagab selle töökindluse, tugevuse ja vastupidavuse.

Konstruktiivsed lahendused tähistavad spetsiifikat, samuti konstruktsioonide otstarvet, kasutatud ehitusmaterjalide tüüpi, peegeldavad AL jaotises vastuvõetud kontseptsioone ja projekteerimisskeeme.

Kuid sageli (teadmatult) tellib klient viivitamatult projekti konstruktiivse osa, mis on hiljem tarbetu või vajalik osaliselt.

Praktikas on eraldi konstruktiivne projekt vajalik ainult üksikute sõlmede ja detailide jaoks, kuna tehases toodetud konstruktsioonidega (kokkupandavad paneelkonstruktsioonid, sõrestikud, aknad, uksed, kütte tehnoloogilised seadmed, ventilatsioon, elektrivarustus) on kaasas tootja – tarnija projektlahendused, mis on seotud kohustusliku arhitektuurse projektiga.

Tekkinud küsimustele vastuse saamiseks vaadake «Projekti ekspertiis» lehte.