Maja või muu elamu rajamise esimene samm on ehitusloa saamine (ehitusluba). Ehitusluba on dokument, mis kinnitab projektdokumentatsiooni vastavust maatüki detailplaneeringu nõuetele ja annab õiguse ehitamiseks. Enne loa saamist on objektil keelatud mingeid toiminguid teha!

Millal on vaja ehitusluba?

Maja laiendamise korral 33% -ni olemasoleva hoone mahust ei ole ehitusloa saamine vajalik. Sellisel juhul tuleks Ehitisregistrile (edaspidi EHR) esitada ainult projekt ja ehitusteatis (ehitusteatis). Sellisel juhul ei ole avalduse esitamiseks vaja tasuda riigilõivu.

Uue maja ehitamiseks või ehitise laiendamise korral rohkem kui 33% olemasolevast mahust on vajalik ehitusluba.

Mille alusel väljastatakse ehitusluba?

Ehitusluba väljastatakse valminud ehitusprojekti (ehitusprojekt) alusel. Sellise projekti ettevalmistamist viivad läbi litsentseeritud arhitektuuribürood.

Projekti dokumentatsioon sisaldab:

 • krundi geodeetiline plaan koos trassidega;
 • tehnilised tingimused;
 • projekteerimistingimused;
 • energiatõhususe klassi arvutamine;
 •  vee ja kanalisatsiooni ühendamise projekt;
 •  seletuskiri (sisaldab selliseid osi nagu küte ja ventilatsioon, veevarustus ja kanalisatsioon, elekter, nõrkvool jne);

Projektjoonised hõlmavad järgmist:

 • paigutusskeem(1: 2000);
 • hoone asendiplaan koos koordinaatidega (1: 500);
 • korruste plaanid;
 • katuse plaan;
 • vundamendi plaan;
 • vaated;
 • vaatlõige; – akende ja uste spetsifikatsioon;
 • Aia joonis (koos maa-aluse osaga).