Ehitusekspertiis. See sama «Üldehituslik audit».

Ehitusekspertiisi saab teostada ehituse igas etapis: projekteerimisel, objekti ehitus- ja paigaldustööde ajal, pärast valmiva objekti kasutuselevõtmist.

Õigeaegsel ehitusekspertiisi läbiviimisel on positiivne mõju:

 • tellija rahaliste vahendite ratsionaalseks kulutamiseks projekteerimisel, ehitamisel, renoveerimisel, remontimisel.
 • suhetele Töövõtjaga, sest mida varem ehituse kontroll algab, seda kohusetundlikumalt täidab Töövõtja määratud ülesandeid.

Ehitusekspertiis on erinevalt ehitusauditist spetsiifiline tehniline kontrollimeede geoloogia, hüdrogeoloogia, geodeesia, projekteerimise valdkonnas, ehituse, rakendatud tehnoloogiliste ja insenertehniliste lahenduste, soojusfüüsika, energiajulgeoleku, tuletõrjetehniliste lahenduste jms kohta.

Ehitusekspertiisi ettevalmistamisel osaleb üks kvalifitseeritud spetsialist. Vajadusel saab ta kaasata täiendavaid kvalifitseeritud spetsialiste elektrienergia, tuleohutuse jms valdkonnas.

Ehitusekspertiisi vajavad tellijad kõige sagedamini järgmistel juhtudel:

 • objekti eelmüügihinnang.
 • registreerimata objekti kasutamiseks loa saamine.
 • objekti renoveerimise võimaluse hindamine enne projekteerimise algust.
 • objekti seisundi hindamine pärast üleujutusi, tulekahjusid ja muid loodusõnnetustest põhjustatud kahjustusi.
 • jne.

Ehitusekspertiisi koostamisel osaleb üks kvalifitseeritud spetsialist. Vajadusel saab ta kaasata täiendavaid kvalifitseeritud spetsialiste elektrienergia, tuleohutuse jms valdkonnas.

Ehitusekspertiisi saab rakendada projekteerimislahendusele, ehituskonstruktsiooni üksikutele problemaatilistele elementidele või kogu hoonele tervikuna.

Probleemseid hooneelemente võib olla väga palju:

 • hoone kandvate elementide avariiline seisund.
 • hoone madalad soojustehnilised omadused (külmumine, hallitus, seened).
 • põhjavee tõus ja üleujutused.
 • vee lekkimine läbi katuse ja seinte.
 • ehituskonstruktsiooni seisundi hindamine (olenemata materjalide koostisest).
 • valminud ehitustööde kvaliteedi hindamine (vundamendist viimistlustöödeni).
 • mõne projekti- ja ehituslahenduse asendamise otstarbekuse hindamine.
 • heliisolatsioon ja akustika.
 • olemasolevas hoones ümberehitamise võimalus.
 • juba tehtud ümberehituste hindamine.
 • objekti seisundi eelmüügihinnang.
 • jne.