Mitte varem kui 10 päeva enne ehituse algust peaks tellija saatma «Teate ehituse alustamisest» kohalikule omavalitsusele.

Elektroonilise vormi «Teate ehituse alustamisest» ja sisu leiate linna ja kohaliku omavalitsuse veebilehtedelt.

«Teate ehituse alustamisest» täitmisel peaks tellija muu hulgas märkima kõik pädeva isiku andmed, kes tellija nimel lepingu alusel hakkab teostama ehituse tehnilist järelevalvet. Tehnilise järelevalve funktsioonide kohta vaadake lehel «Tehniline järelevalve».

Eesti ehitusseadusandlus ei luba ehitamist teostada ilma kvalifitseeritud tehnilise järelevalveta.

Kui 10 päeva jooksul pole kohalikult omavalitsuselt saabunud vastuväiteid «Teate» sisu kohta, siis saab tellija ehitustöödega alustada.