Arhitektuursed lahendused. Arhitektuurne projekt.

(AL) – on väljatöötatud projektdokumentatsiooni kohustuslik osa, mille koosseisu ja sisu reguleerib seadus.

See on peamine etapp, mis määrab iga projekti stiili, konstruktiivsed, inseneri- ja tehnilised komponendid.

AL kajastavad projekteerimisiobjekti üldisi visuaalseid, funktsionaalseid parameetreid, selle ergonoomikat ja planeerimisskeemi.

Arhitektuurse projekti alusel antakse välja järgmine:

– «Ehitusluba»

– Konstruktiivse, tehnoloogilise, inseneritööde projekti osade edasine projekteerimine.